Om Northern Environmental and Water Solution (NEWS)

NEWS designar, tillverkar, säljer och installerar högkvalitativa produkter och system för transport och rening av avlopp. Produkterna används både i och utanför det kommunala VA-systemet. Bolaget grundades under 1970-talet och är nu den ledande aktören på den Nordiska marknaden. Visionen är att bli en ledande leverantör i Norra Europa. Med ledande avses störst, mest lönsam och med marknadens bästa varumärken.

Moderbolag i koncernen är Northern Environmental and Water Solutions AB, med säte i Stockholm. Koncernen har tre dotterbolag; Skandinavisk Kommunalteknik AB, FANN VA-teknik AB och Alunda Polyeten AB, samt försäljningsbolag i Norge, Finland, Danmark och Polen.

NEWS ABs huvudägare är Litorina som äger 64%. Ledande befattningshavare inom koncernen och styrelsen står för 36% av ägandet. Läs mer om huvudägaren Litorina här. 

Koncernen har centraliserat all produktion av plastkomponenter till sina moderna fabriker i Alunda, strax utanför Uppsala samt i Katowice, Polen. Fabrikerna inrymmer både traditionell produktionsteknik och nya rationella tillverkningsmetoder.


Hitta hit